Film csoportosítások:
Tagadott múlt  | Haza védelme  |  "SOS"  |  Tálentumaink |  Régészet |  Hagyomány  |  Nemzeti ereklyék  | Hitélet  |  Gondolkodók  | Lélek hangjai |
Székelyföld valós története

Magyarság 32.000 éves Székely eredete! (19:59)

Valaha a Kárpát medencében élt egy nép, a Székely. Részletek Czimbalmos Tivadar filmjéből, benne JÉZUS EVANGÉLIUMÁVAL !!! .

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   
Az állam is így helyezi ránk!

Dr. Bakay Kornél régész professzor öszinte szavai (09:49)

Valaha élt egyik legnagyobb östörténelem kutató professzor vallomása és őszinte feltárulkozása a történelem hamisításról.

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   
Az állam is így helyezi ránk!

7.500 éves tatárlakai lelet! (09:49)

Erdélyben, Tatárlakán talált sírban talált agyagkorong, tudományosan is igazoltan meghaladja a 7.500 éves kort. ezzel borul a régészet, finnugorizmus, és a történelem. Érdekessége az egésznek, hogy Székely-magyar rovásírással írták! S milyen furcsa sumer és egyipromi rajzok vannak rajtuk!

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

Grandpierre Attila Tatárlakai leletről! (09:49)

Különleges kincse az emberiségnek a Tatárlakai lelet, csak a Magyar lakáj tudósok nem akarnak tudomást szerezni róla!

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

595-ben volt a Honfoglalás az aranykincsek szerint! (09:49)

Árulkodó nagyszentmiklósi aranykincsek! Történészeket megcáfolták a talált kincsek a Magyar Honfoglalással kapcsolatban! Német történészek most már állítják, hogy nem 896-ban, hanem 595 évben volt a Honfoglalás! Legalábbis, ha az Attila halálát és a kor történéseit vesszük figyelembe! De amennyiben a folyamatosan napvilágot látó kincsek bizonyságaként a Honfoglalás nem is történt meg, mert amióta élet létezik a Kárpát -medencében, azóta Magyarok, ill.é az őseik lakták és lakják, és lakni is fogják, mert a Magyar makacs és legyőzve az áruló kollaboránsokat, megtartja földjét és hazáját!

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

Mezopotamia a Magyarok ősi lakhelye. (09:49)

Mezopotamia a Magyarok sokak által vitatott ősi lakhelye volt. Vitához hozzátartozik, hogy a Bibliai Nimród egy történelmi személyiség volt és a népével Ő építette a Bábel tornyát! Neki volt két fia, Honor és Magor (Magyar)! Legfrisebb kutatások bebizonyították, hogy Trajtcig és Fridszignek nincs kötődése hozzá!

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

A nagy Nimród unokája (09:49)

Noé fia Hám, nemzé Khúst, akinek fia Nimród; ez kezde hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: "Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród."
Nimród mezopotámiai király a Bibliában. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád, és Kálnéh a Sineár földén. E földről ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht. És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város. De ő építtette a Bibliában is szereplő Bábel tornyát.
Áll mindez a Bibliában!

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

UR városa Mezopotámiában (09:49)

Az ősi UR város, amelynek romjai még most is csodálatosak.Az UNESCO-kiadványban Woolley professzor szerint a szumír nyelv ragozó nyelv és ugyanabba a csoportba tartozik, mint a török, és a magyar - és Prof. Caquot megjegyzése szerint a hurri (Úri) és az urartui is. A magyar történet iránt érdeklődő és irányunkban rokonszenvet tanúsító Shokotu Faisi japán történész - és bizonyára más is - érthetetlennek találta a magyar tudósok tétlenségét és hozzánk intézett levelében kérdezte: „De miért nem oldják meg végre Önök - magyar tudósok - a Bibliában hemzsegő magyar elnevezések, nevek, földrajzi helyek problémáit?” Az igazság az, hogy a magyar tudósok a megtisztelő meghívásnak, hogy vegyenek részt a Régi Kelet kutatásában és keressék ki az első magas kultúrában a maguk részét és örökségét, nem tettek eleget: távolmaradtak az európai tudósok nagy lakomájától.

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

Mezopotámiai Uruk város Amerikai elpusztítása! (09:49)

Sárosi Zoltán előadásában megismerhetjük a Magyarok nyomait az ősi Mezopotámiában és azt is, hogy az Amerikai hadsereg szándékosan pusztította el a több ezer éves műemlékeket, valamint szabad prédaként széthordták a kincseiket!

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Mezopotámiai óriások ásatása!

Óriások ásatása Mezopotámiában (09:49)

Ritka és eddig titkos felvételek az Eufrátesz völgyében történt ásatásokról, ahol most már közel 40 sírhelyet tártak fel a kutatók, ahol nem ritkán 8-10 méter magas emberi maradványot csontvázára leltek. Beigazolódni látszik, hogy Dávid és Góliát története valóságalappal bírhat!.

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Magyarok őstörténete!

Szkíta ásatások megdöbbentő története. 1. (09:49)

Szkíták rejtélyes piramisai a sztyeppén. A Fáraók piramisait meghaladó aranykincsek! Világ történelem kutatói a mai napig szerették volna szétválasztani a szkíta-hun-avar-sumér népeket. Nagy és ügybuzgó szolgalélekkel ezt minden történész a saját érvényesülése miatt, segítették is. Voltak kutatások, amikor hamisítottak, tényeket, feltárások eredményeit ferdítették el ennek érdekében, hiszen ha leírta volna bárki is, hogy minden jel arra mutat, a magyarok a föld vezető vérvonalának tulajdonosai, akkor bizony egyszerűen bolonddá nyílváűnították volna! Így hát mindwenki hallgatott. Széchenyi István a legnagyobb Magyar, éppen ezért a történelem hamisításért vonta meg a MTA támogatását és csapta rájuk az ajtót! Ismerjük az eredményt!

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Magyarok őstörténete!

Szkíta ásatások megdöbbentő története. 2 (09:49)

Fejedelem nyakéke 2kg aranyból készült. Érdekes mód rajta volt a szarvas, Bár griff madárnak mondják, de a Turul is, a Magyarok ősmadara. Világ legértékesebb és legszebb aranyműves remekei kerültek elő, mégis ezt a népet sztyeppei barbár lovasoknak neveztek a Görögök...

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Magyarok őstörténete!

Szkíta ásatások megdöbbentő története. 3. (09:49)

Régészek vadkeleti munkája! Fegyveres őrök örizték az értékes leleteket, ott ahol száz kilóméterekre sehol semmi.

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Magyarok őstörténete!

Szkíta ásatások megdöbbentő története. 4. (09:49)

A Kurgánok, azaz a sztyeppei piramisok mellett a világ legnagyobb megdöbbenésére a föld alatt olyan településeket találtak, amely azonnal megcáfolja a nomád vándor nép elméletet! Na akkor hogy is van ez kedves történészek?

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Magyarok őstörténete!

Szkíta ásatások megdöbbentő története. 5. (09:49)

A semmiből mejelenő ősi sámán, akik még a mai napig is megtalálhatók ezen a területen.

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Magyarok őstörténete!

Szkíta ásatások megdöbbentő története. 6. (09:49)

Hérodotosz, griff madarak által védett földnek nevezi a Szkíták hazáját: Gyönyörű, elmondhatatlan szépségű Óhazája a Magyaroknak!

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

Piramisok Kínában! (09:49)

Az egyiptomi piramisok előtt több ezer évvel álltak ezek a máig nem publikált csodák! Még kiderül, hogy .............

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

Hunok Kínában! (09:49)

Körösi Csoma Sándor mondta: -ha a Magyarok nyomait keresitek, menjetek Kínába is!
Csornai Katalin írónő könyv bemutatója.
Attila népe Kínából indult, a hunok szakadása után?

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

Piramisok Egyiptomban! (09:49)

Az egyiptomi piramisok a világ csodái. Az alábbi két filmen néhány érdekességet ismerhetünk meg.

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

Magyarok Egyiptomban! (09:49)

Vörö Győző egyiptológus csodálatos beszámolója! Őszintén és nyíltan tárja fel a MTA és a Nemzeti Múzeumot írányító hatalom szégyen magyarságát! Bak Fülöp és Almási László, akik a világ leghíresebb kutatói voltak, a nevüket még most sem szabad említeni!

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Boszniai piramisok !

Boszniai Piramisok 1. rész! (09:49)

37 ezer éves piramisokat találtak Boszniában. A Világ legnagyobb meglepetésére Székely-Magyar rovásírások kerültek elő. Felvetődik ennek során sok kérdés....

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Boszniai piramisok 2 rész!

Boszniai Piramisok 2. rész! (09:49)

Boszniai piramisok Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Svajci hunok!

Svajci hunok! (09:49)

Egy különös felfedezés! Megtalálták Svajcban Attila elveszett népét!

Svajci hunok Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Svajci hunok!

Magyarok az Európai és a Sumér kultúra létrehozói! (09:49)

Prof. Dr. Michelangelo Naddeo megdöbbentő bejelentése! Magyarok a SUMÉR kultúra megteremtői!
Bővebben: a Professzor honlapján

Svajci hunok Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap   

Az állam is így helyezi ránk!

Dr. Bakay Kornél történész somogyvári feltárások! (09:49)

Somogyvári feltárások 2009.

Gyorimo Nézd meg a videót.
Vissza a főoldalra:  Kezdőlap