“Utálom a magyar népet!”

 

(Hazánkért, 2002. szeptember)

 

 

Köztudott, hogy a new yorki Hungarian Lobby vezetője Lipták Béla legfőbb életcéljának tűzte ki a magyarok és zsidók békítgetését. Az alábbi förmedvényt neki írta dr. Regős Péter, az MZSVSZ szóvivője, a Magyar Zsidók Világszövetsége az amerikai magyar ajkú zsidóság képviseleti szerve, -- egyébként -- “holokauszt-génes” dr. Regős Péter. Lipták legutóbbi körlevelelének címe:

“A megbékélés alapja csak az igazság lehet!” [Lipták B.]

/N.B. A kiemelések tőlünk! Az eredeti E-mail üzenet a szerkesztőnél!–TJ/

 

Regős levele Lipták Bélához

 „Nézd Béla! A gyengémre tapintottál, s mivel a hangvétel baráti volt a részedről, hát én sem mehetek el amellett, hogy őszintén bevalljam (I have to plead guilty), hogy nekem eszembe sincs megbékélni azokkal, akik a népem (?) gyilkosai, mészárosai voltak. Ez nem egy pitiáner jogvita két pereskedö fél között néhány krajcárról, amin lehet vitatkozni, aztán később lehiggadva megegyezni peren kivül.

Magyarországnak meg kellene újulnia erkölcsileg, szellemileg, kultúrájában, stb, de a magyar nép erre képtelen. Én tudom hogy miért, de kérlek ne kényszeríts arra, hogy ezt most megmagyarázzam. Csak nem azt várod el tőlünk zsidóktól, hogy egyik napról a másikra csak úgy felébredjünk, s megbocsássunk szeretteink elvesztéséért.  Ez nem az az eset, amikor valaki véletlenül rálép a lábadra, és bocsánatot kér érte. Életet visszaadni sohasem lehet. Én például 1951-ben születtem, de a génjeimben hordozom a holokausztot.

Te meg két félröl beszélsz, akik nem akarnak megbékélni?  Csak egy oldalon kérheted ezt számon, a gyilkos magyar nép oldalán. Véreim vére a kezeteken. Nekem ne próbáld eladni a nagy zsidómentő magyarok hosszú sorának hamis történetét, mert az nem hogy nem igaz, de még cinikus is 600 000 mártír teteme felett.”

 [Mi sem vagyunk „lehorgasztott fejűek”, sőt nyitott szemekkel járunk és hosszú idők óta figyelünk! Míg a Jad Vashem emlékmúzeumban csak 334 ezer ’magyar ajkút’ gyászolnak, az 1948-as magyar Statisztikai Hivatal kimutatása szerint mindössze 128 000 zsidó áldozata volt. Auschwitzban ’négymillió zsidó mártír’ nevét már lekaparták azokról a márványtáblákról, amelyeket korábban, szomorúan könnyezve maga II. János Pál pápa is megáldott! Ennek ellenére, Jehuda Bauer professzor szerint „a hatmilliós számot nem csökkentjük, csupán kiigazítjuk”…/„not reduced, only corrected.”/-Tóth J]

 

„Az igazság az, hogy a gazság méreteihez képest alig voltak. Egy szégyen erre egyáltalán hivatkozni is. Én bátran kimondom - mert én nem egy lehorgasztott fejű, gyáva, szar zsidó vagyok, nekem van vér a pucámban - hogy én úgy utálom a magyar népet, hogy azt csak egy költő tudná megfelelően szavakba foglalni. Aztán ezért csak nyugodtan húzzátok le rólam a vizes lepedőt. Nem érdekel.

Tehát nem Magyarországot utálom, hiszen a fák, az erdők, a mezők, a virágok, a folyók, a hegyek, s a völgyek nekem cseppet sem ártottak.  Én ennek a népnek a kultúráját, karakterét, minden alapot nélkülöző nevetséges magabiztosságát utálom.  Azt, hogy annak ellenére, hogy a térképen alig található meg ez a gyüszü méretü ország még nagyitóval is, minden nagyhatalmi vezetőt és nemzetet kioktat, lásd azt a barom Antallt és a még nagyobb állat Orbánt. Nem is fogadták őt Washingtonban, mármint Orbánt, s elárulom: közvetve ehhez nekem is van kissé közöm. Ezért nagyon is büszke vagyok. Majd egyszer elmesélem személyesen, hogy miért is van közöm hozzá.

Ezt az istenverte népet azonban nemcsak a holokauszt miatt utálom, hanem azért az erkölcsi fertőért is, ami ebben a kis szar országban uralkodik, mindegy hogy a komcsi vagy a náci oldalon vizsgálódunk.  \”Engem ez az ország már apámban meglopott\” - írta a költő. Hát engem is. Egyenlőre ennyit erről.” +++       Tisztelettel, dr. Regös Péter

 

 

KOMMENTÁR

Ez a szennylevél -- többek között -- a magyarságot gyalázó, a korábban Magyarországon élő, majd az ú.n. rendszerváltozás után Kanadától „politikai menedékjogot” […!] kapott Landeszmann György főrabbira; a Szent Koronánkat gyalázó Új Hölgyfutár szennylapra; Csaplár Vilmos “Magyarország, te dög” című, 1991-ben az Antall-kormány művelődési Minisztériumának támogatásával kiadott könyvére; és nem utolsó sorban, a legnagyobb gyűlöletirodalomra, a Talmudra emlékeztet. Éppen ezért a Magyar Zsidó Világszövetség ’szóvivőjétől’ a hangnem nem meglepő! Az Olvasó képzeletére bízzuk: mi lenne, ha valaki Izraelre illetve annak népére azt mondaná, hogy a gyűszű méretű szar ország”vagy… Én ennek a népnek a kultúráját, karakterét, minden alapot nélkülöző nevetséges magabiztosságát utálom.”  ?

Regős Péter mostanában azzal szórakozik, hogy a MOSZAD-ügynökség tagjaként, hazai és torontói magyaroknak E-mail-en -- PREGOS47@aol.com -- nyomdafestéket nem tűrő, és a címzett egyéni/családi biztonságát fenyegető üzeneteket küldözget. (MZSVSZ vagy Moszad-ügynök ide vagy oda, azért az ilyen leveleket az Internet-Webmaster, de még a sokszor politikailag helyes kanadai rendőrség is komolyan vesz, mert a terrorista szó ma nagyon divatos!) Ezenkívül, kioktatja a magyar népet, hogy -- Magyarországnak meg kellene újulnia erkölcsileg, szellemileg, kulturájában…

Tudjuk, hogy nem minden zsidó gondolkodik/viselkedik így, és módfelett sajnálatos, hogy őket is ez a társaság képviseli. De miért?

Regős társaságának igen messzire elnyúlnak a csápjai. Amikor Liptáknak azt írja a fenti levélben, hogy Orbánt nem fogadták Washingtonban és ehhez neki is köze van, sőt büszke rá, akkor nyílván arra célzott, hogy ő a Magyar Zsidó Világszövetség szóvivője, amit úgy látszik Lipták Béla nem tud, pedig mindketten New Yorkban élnek.

Elgondolkodtató, hogy Regős Péter miért éppen most, a ki tudja hány állampolgársággal rendelkező Ron Werber által, a kommunistákat befuttatott magyarországi választások után lett a nemzetközi zsidó szervezetek ilyen hangos szóvivője? Nyilván a „nagy győzelem” után érzik magukat oly nagy biztonságban, hogy a magyar néppel szemben „a szóvivő” az ilyen hangnemet megengedhet magának!

 

Ø      Egyik olvasónk írja Torontóból:

“Igaza van Regős Péternek is. Mindenkinek joga van azt utálni amit és akit akar, ha nem sajnálja az avval járó negativ vibrációt. Viszont, akkor legyen olyan kedves Regős Péter odahatni, hogy sem ő, sem kedvenc fajtestvérei ne használják a magyar nyelvet titkos nyelvként a new yorki  tőzsdén, és Jeruzsálemben sem, és egyáltalán sehol. Az igaz, hogy nem azon a szinten használják mint Vörösmarty, vagy Arany János, mert egy életet lehet eltölteni a kutatással és senki nem fog találni egyik költő művében sem trágár magyar szót, - ami része ugyan az utcán használt magyar nyelvnek, de nem jellemző a magyar kultúrára -. mig a "regősök" tiz perc leforgása alatt ömleszteni tudják minden vonalon. De éppen ezért ez a szörnyű érzés talán elviselhetőbb lenne számukra, ha kitépnék a saját nyelvüket, hogy ne tudják többé beszélni ezt a gyűlölt nyelvet. Milyen nagy csend lenne egyszerre a világon! Ugye, hogy mindenre van megoldás?  Csak hát el kell jutni egy bizonyos szintig, hogy ötletei legyenek az embernek….”

 

Hogy is mondotta a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István?  - “Nyelvének pengése, még nem a szívének zengése!”

A cion-fasiszták időnként a lengyel népre mondják, hogy “a zsidógyűlöletet már csecsemőkorukban szívják magukba az anyatejjel.” Vajon Regős Péter kitől vagy honnan szívta magába a gyűlöletet? A Talmudból? Talán Ilya Ehrenburgtől? Vagy a magyar nyelven is beszélő romániai túlélőtől, Elie Wieseltől, aki még a könyvében sem restellte leírni, hogy “minden zsidónak ápolnia kell szívének egy bizonyos csücskében az egészséges németgyűlöletet?” Regős Péter szívében is van külön gyűlölet-tároló kamara a magyarok iránt? Mert a levelei ezt bizonyítják!

Kicsoda dr. Regős Péter?

A szóvivő MOSZAD-ügynök eddig csendben küldözgette tudósításait az Amerikában élő „bűnös magyar nép” tevékenykedéseiről, és úgy általában a fasisztákról meg az antiszemitákról, amelyekkel a legnagyobb politikailag helyes lapokat gazdagította. (Aztán mit ad Isten….! szennyes leveleivel egyszerre kinövi magát a szürke ismeretlenségből.) Többek között a budapesti KURIR napilap, az ÚJ ÉLET zsidó lap, és a Torontóban megjelenő MENORAH nevű folyóiratok new yorki tudósítója, aki ez utóbbi lap második oldalán írja firkálmányait, amelynek főszerkesztője az a Kosaras (Pufi) Vilmos, aki néhány évvel ezelőtt a torontói Magyar Ház Fegyveres Erők Múzeumáról írt cikkéhez bőséges helyet kapott a TORONTO STAR angol nyelvű lapnál, hogy a magyarságot kedvére fasisztázza és irredentázza az egész világ előtt!

Bizony, Regős Péter nem akárki, és főleg nem olyan elmebeteg, mint amilyennek a HL-körlevélben  Kopácsi G. Judit véli, hanem nagyon is tudatos, cion-fasiszta érdekeket képvisel! Tudniillik ő, mint ’szóvivő’, ahhoz a nemzetközi MZSVSZ-szervezethez tartozik, amely – Tordai Péter, Lancz Tibor, Zoltai Gusztáv, dr. Farkas Ervin, Káldor István társaságában -- a magyar ajkú kisebbség intézményét, a MAZSIHISZ-t is magában foglalja. A Hungarian Lobby körlevelében, legalább két ’politikailag helyes’ személy úgy gondolta, hogy Regős „szegény, szerencsétlen elmebeteg, akinek gyógyulásra van szüksége”. Ugyan! Ha a bíróságon valakinek enyhíteni akarnak a büntetésén, akkor arra rásütik, hogy „elmebeteg.”

De a jövőben Regősnek majd kimerítően megmagyarázzuk, hogy tulajdonképpen kik is a tulajdonképpeni felelősök Magyarország “gyűszű méretű” állapotáért, és az „erkölcsi fertőért”. 

Három kérdés marad, (valószínűleg válaszolatlanul):

(1)            Vajon hogyan vélekedik a HL-en „elmebajosnak” minősített dr. Regősről a Magyar Zsidók Világszövetsége, a MAZSIHISZ és a MOSZAD?! Érdeklődéssel várjuk a magyarázkodásukat!

(2)            Lipták Béla valóban komolyan gondolja a békítgetést magyarok és zsidók között? És egyáltalán KIK adják meg a „megbékélés és az igazság” feltételeit és alapjait?

(3)            Ha Regős Péter ’annyira utálja a magyar népet’, vajon miért használja e nép nyelvét, a magyart? Ugyanis, mi nem akarjuk, hogy magyar szavak leírásánál, kiejtésénél a nap minden órájában hányinger és egyéb betegségek sorozata kínozzák!?+++

---------------------------

 

Ø      Nevezett “tisztségviselők” Nyilatkozata megtekinthető az ÚJ ÉLET ONLINE oldalán.

Ø      Regős levele Lovas Istvánhoz

 /ennek még nincs vége!/

Tóth Judit

 

 

nyitólap